QUÈ ÉS LA CULTURA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS?

La cultura de prevenció de riscos es refereix a l'actitud, els valors i les creences que les persones i les organitzacions tenen sobre la prevenció de riscos i la seguretat en el lloc de treball, es fomenta la identificació proactiva i la gestió de riscos per a prevenir accidents i malalties professionals. Aquesta consciència col·lectiva es basa en la idea que la seguretat en el lloc de treball és responsabilitat de tothom, i que cada persona ha de ser coneixedora dels riscos i prendre mesures per a prevenir-los. Això implica la creació d'una cultura de seguretat i salut en el lloc de treball, on les persones tinguin la responsabilitat individual per a informar dels riscos, fer preguntes i compartir informació. S'ha de promoure la formació i l'aprenentatge continu sobre seguretat i salut en el lloc de treball, i fomentar la participació activa de les persones treballadores en la identificació i gestió de riscos. A més, que s'estableixin polítiques i procediments per a assegurar que les persones treballadores tinguin un ambient de treball segur i saludable. Una bona cultura de prevenció de riscos pot ajudar a reduir la sinistralitat, millorar la qualitat de vida de les persones treballadores i augmentar l'eficiència i productivitat de les empreses. A més, pot ser un factor important per a atreure i retenir el personal, ja que mostra un compromís per part de l'empresa cap a la seguretat i el benestar de les seves persones treballadores.

Què és la cultura en prevenció de riscos laborals?

La cultura de prevenció de riscos es refereix a l'actitud, els valors i les creences que les persones i les organitzacions tenen sobre la prevenció de riscos i la seguretat en el lloc de treball, es fomenta la identificació proactiva i la gestió de riscos per a prevenir accidents i malalties professionals. Aquesta consciència col·lectiva es basa en la idea que la seguretat en el lloc de treball és responsabilitat de tothom, i que cada persona ha de ser coneixedora dels riscos i prendre mesures per a prevenir-los. Això implica la creació d'una cultura de seguretat i salut en el lloc de treball, on les persones tinguin la responsabilitat individual per a informar dels riscos, fer preguntes i compartir informació. S'ha de promoure la formació i l'aprenentatge continu sobre seguretat i salut en el lloc de treball, i fomentar la participació activa de les persones treballadores en la identificació i gestió de riscos. A més, que s'estableixin polítiques i procediments per a assegurar que les persones treballadores tinguin un ambient de treball segur i saludable. Una bona cultura de prevenció de riscos pot ajudar a reduir la sinistralitat, millorar la qualitat de vida de les persones treballadores i augmentar l'eficiència i productivitat de les empreses. A més, pot ser un factor important per a atreure i retenir el personal, ja que mostra un compromís per part de l'empresa cap a la seguretat i el benestar de les seves persones treballadores.

Recursos