QUÈ ÉS LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ?

La formació en prevenció de riscos laborals és una mesura amb doble objectiu, promocionar la cultura preventiva dins de l'organització i complir amb l'obligació empresarial regulada article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, on es recull l'obligació de garantir una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, centrada específicament en el lloc de treball o funció del personal, tant en el moment de la seva contractació, independentment de la seva modalitat o durada, com quan es produeixin canvis que el justifiquin.


Anàlisi personalitzat de les formacions preventives obligatòries a l'empresa

Analitzem la formació obligatòria en matèria preventiva que l'afecta la teva empresa, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les disposicions que se'n deriven, així com tenint en compte el vostre conveni col·lectiu d'aplicació i els factors de risc relatius a cada lloc de treball de la teva empresa.

Contacta amb:
Josep Maria Cuberes
jmcuberes@pimec.org
93 496 45 00