QUÈ ÉS LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL?

La millora de les condicions de treball es refereix a la implementació de mesures i polítiques que busquen millorar la qualitat de vida dels treballadors en el lloc de treball. Aquestes mesures poden incloure canvis en l'ambient físic del treball, l'organització del treball, la formació i l'aprenentatge, i el suport social i emocional.

La millora de les condicions de treball pot tenir múltiples beneficis per als treballadors i les empreses. Per exemple, pot reduir el risc de lesions i malalties laborals, millorar el benestar i la satisfacció dels treballadors, augmentar la motivació i el compromís dels empleats, i millorar la productivitat i l'eficiència. Algunes mesures que es poden prendre per a millorar les condicions de treball inclouen la implementació d'horaris flexibles, la promoció d'un ambient laboral saludable i segur, la promoció d'un bon equilibri entre la vida laboral i personal, la formació i capacitació dels treballadors, i la promoció de la participació dels treballadors en la presa de decisions relacionades amb el seu treball.

La millora de les condicions de treball és important per a garantir un ambient laboral saludable i segur, i per a promoure el benestar i la qualitat de vida dels treballadors. A més, pot ser beneficiós per a les empreses, ja que pot millorar la productivitat i l'eficiència, i ajudar a retenir i atreure als empleats talentosos.

Que és la desconnexió digital? Com a empresa, tinc obligacions legals?

La desconnexió digital és un terme que s'utilitza per descriure l'acció o l'estat de desconnectar-se deliberadament de dispositius electrònics i mitjans digitals, com ara ordinadors, telèfons intel·ligents, tauletes i xarxes socials. Aquesta desconnexió pot ser temporal o prolongada i té com a objectiu principal reduir la dependència de la tecnologia digital i fomentar un major equilibri entre la vida en línia i la vida fora de línia.

La desconnexió digital pot ser una elecció personal conscient per reduir l'estrès, millorar la concentració, promoure la salut mental, reforçar les relacions interpersonals o simplement gaudir de moments de tranquil·litat i reflexió sense la distracció constant dels dispositius electrònics.

En l'àmbit laboral, les empreses han de garantir que les persones treballadores guadeixen de la desconnexió digital del seu lloc de treball. d'acord amb els articles 20 bis de l'Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Fes click aquí per obtenir assessorament.

T'acompanyem en l'implementació del procotcol de desconnexió digital?

Des del departament Jurídic de PIMEC, hem dissenyat un nou servei d'acompanyament en la implementació del protocol de desconnexió digital en el qual et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l'Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

QUÈ T'OFERIM?

- Valoració, prèvia avaluació pertinent dels riscos en el treball, del servei de prevenció de cada empresa o entitat, de la situació de connectivitat i riscos psicosocials que puguin derivar-se de l?ús de mitjans tecnològics i informàtics.

- Confecció, a mesura, del protocol de desconnexió digital amb disposició de les mesures preventives que convinguin per a donar-hi compliment.

- Xerrada informativa per a la plantilla en matèria de desconnexió digital (implementació del protocol, principis, bones pràctiques i mesures).

Un professional del departament jurídic de PIMEC t'acompanyarà en les reunions necessàries per a l'avaluació, confecció i implementació del protocol.

Fes click aquí per obtenir assessorament.

Què és un Protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe?

Totes les empreses, independentment de la seva dimensió, estan obligades a adoptar les mesures específiques per prevenir i donar resposta a les reclamacions d?assetjament sexual i per raó de sexe. L'incompliment d?aquesta obligació pot donar lloc a sancions per part de l'administració competent.

Oferim el servei d'elaboració d'aquest protocol d'assetjament. En què consisteix?

- Elaborar un protocol per a la prevenció i abordatge de l?assetjament sexual i per raó de sexe, que ha d'incloure: objectius, compromís institucional, àmbit d'aplicació, definicions, principis rectors i garanties de procediments, drets i obligacions de la direcció de l'empresa i les persones treballadores, mesures de prevenció i procediment.

Si tens qualsevol dubte fes click aquí per demanar ajuda, o contacta amb el Departament Jurídic 93 496 45 00.

Recursos