QUÈ ÉS LA PROMOCIO DE LA SALUT?

La promoció de la salut en l'entorn laboral es refereix a les accions i estratègies que una empresa o organització posa en marxa per millorar la salut i el benestar de les seves persones treballadores dins del seu lloc de treball. Aquesta pràctica té com a objectiu principal crear un ambient laboral que afavoreixi la salut física i emocional de les persones treballadores, així com prevenir problemes de salut i millorar la productivitat de les organitzacions.

Preguntes freqüents

Què és la salut mental?

La salut mental es refereix a l'estat general de benestar emocional, psicològic i social d'una persona. És un component fonamental de la salut en general i abasta una àmplia gamma d'aspectes relacionats amb el funcionament cognitiu, emocional i social. La salut mental no es limita únicament a l'absència de trastorns mentals, sinó que implica la capacitat d'una persona per a:

- Gestionar l'estrès: La capacitat de bregar amb situacions estressants de manera efectiva sense que això causi una deterioració significativa en el benestar mental.
- Establir relacions saludables: Mantenir relacions interpersonals positives i satisfactòries amb amics, familiars i companys de treball.
- Prendre decisions informades: Tenir la capacitat de prendre decisions racionals i equilibrades, així com de resoldre problemes de manera efectiva.
- Adaptar-se als desafiaments de la vida: Ser resilient i capaç d'enfrontar desafiaments i canvis en la vida sense que això afecti negativament la salut mental.
- Experimentar emocions de manera equilibrada: Experimentar una gamma d'emocions, tant positives com negatives, de manera adequada i poder manejar-les de manera saludable.
- Mantenir una autoestima positiva: Tenir una imatge positiva d'un mateix i una sana autoestima.

Quines implicacions te en l'àmbit laboral?

La salut mental té una gran incidència en l'àmbit laboral. El benestar mental de les persones treballadores és crucial per a un lloc de treball saludable i productiu. Aquí hi ha algunes maneres en què la salut mental afecta l'àmbit laboral:

1. Productivitat: Les persones amb una bona salut mental tendeixen a ser més productives. Poden concentrar-se millor en les seves tasques, prendre decisions informades i resoldre problemes de manera eficaç.
2. Absentisme: Les dificultats en la salut mental poden portar a l'absentisme, la qual cosa implica una disminució en la presència al lloc de treball. Això pot afectar negativament la continuïtat de les operacions de l'empresa.
3. Presentisme: Encara que algunes persones segueixin assistint al treball malgrat tenir problemes de salut mental, el seu rendiment pot disminuir. Això es coneix com "presentisme", i pot resultar en una disminució de la productivitat.
4. Clima laboral: La salut mental de les persones treballadores també influeix en el clima laboral. Un entorn de treball que fomenti el benestar emocional i proporcioni suport a les persones treballadores pot millorar la satisfacció i la motivació.
5. Relacions laborals: Les persones amb bones habilitats de gestió de l'estrès i les emocions tendeixen a mantenir relacions laborals més positives amb els seus companys i supervisors. Això pot millorar la comunicació i la col·laboració a l'entorn laboral.
6. Prevenció d'absentisme de llarga durada: La promoció de la salut mental pot prevenir trastorns més seriosos que podrien portar a baixes per malaltia de llarga durada.

Cuidar la salut mental de les persones treballadores és fonamental per a un entorn laboral saludable i productiu. Les empreses poden fomentar la salut mental mitjançant la implementació de programes de benestar, la creació de polítiques de salut mental, la formació en gestió de l'estrès i la promoció d'un entorn en què es parli obertament de la salut mental. El suport a la salut mental no només beneficia a les persones treballadores sinó que també millora la salut de l'empresa en general.

Si vols més informació, contacta aquí amb nosaltres

Què és una empresa promotora de salut?

L'Agència de Salut Pública de Catalunya amb la col·laboració de PIMEC impulsa el projecte Empresa Promotora de Salut (EPS), amb l'objectiu de promocionar la salut en l'entorn de treball i contribuir a la millora de la salut de la població treballadora. Una empresa promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l'entorn laboral i està compromesa amb la comunitat a la qual pertany i amb la sostenibilitat.

Quins programes integren el projecte Empresa Promotora de Salut?

Alimentació saludable
Activitat física
Benestar emocional i social
Consum de tabac, d'alcohol i altres drogues

Vull adherir-me als programes del projecte de l'Empresa Promotora de la Salut. contacta aquí


Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Exercici laboral: Una proposta d'intervenció per a cambreres i cambrers de pis.

Recursos