QUÈ ÉS LA QUALITAT DE LA PREVENCIÓ?

La qualitat de la prevenció es refereix a l'eficàcia i eficiència de les mesures preventives que s'implementen en el lloc de treball per a reduir els riscos laborals i protegir la salut i seguretat dels treballadors. La qualitat de la prevenció implica la implementació de mesures preventives que siguin adequades, efectives i sostenibles. Per a garantir la qualitat de la prevenció, és necessari dur a terme una avaluació adequada dels riscos laborals i desenvolupar mesures preventives adaptades a les necessitats i característiques específiques del lloc de treball. A més, és important que les mesures preventives siguin efectives i s'ajustin a les necessitats del personal i l'empresa, amb la finalitat de garantir que es compleixin els objectius de protecció de la salut i seguretat. La qualitat de la prevenció també implica la utilització de tecnologies i eines adequades per a la gestió dels riscos laborals, així com la promoció d'una cultura de prevenció de riscos. Això implica involucrar als treballadors en el procés de prevenció de riscos i fomentar una actitud proactiva i preventiva enfront de la seguretat i salut laboral.

Vols saber quines opcions tens per organitzar la prevenció de riscos a la teva empresa?

Fes-li un cop d'ull a la guia! Si tens qualsevol dubte fes click aquí per demanar ajuda

Que és un servei de prevenció aliè? I quina diferència hi ha amb les Mutues d'Accidents de Treball?

Un servei de prevenció aliè de riscos laborals (SPA) és una entitat externa a l'empresa que proporciona serveis de prevenció de riscos laborals de manera especialitzada. Aquests serveis s'encarreguen d'assessorar, donar suport i col·laborar amb les empreses en la gestió de la seguretat i salut en el treball, ajudant-les a complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

Les mútues d'accidents de treball són entitats col·laboradores amb la Seguretat Social que es dediquen a la gestió dels accidents de treball i les malalties professionals. La seva funció principal és proporcionar assistència mèdica, rehabilitació i prestacions econòmiques als treballadors que han patit un accident laboral o han contret una malaltia professional.

Diferències entre un servei de prevenció aliè de riscos laborals i una mútua d' accidents de treball:
1. Enfocament i funcions:
- El servei de prevenció aliè se centra en la prevenció de riscos laborals i en ajudar les empreses a identificar, avaluar i controlar els riscos en l' entorn de treball. Proporciona assessorament i suport en l' elaboració de plans de prevenció.
- Les mútues d' accidents de treball es concentren en l' atenció i gestió dels accidents laborals i les malalties professionals un cop han ocorregut. Ofereixen serveis mèdics, rehabilitació i prestacions econòmiques als treballadors afectats.

2. Relació amb l'empresa:
- El servei de prevenció aliè és una entitat externa a l' empresa que es contracta per brindar serveis de prevenció de riscos laborals.
- Les mútues d' accidents de treball també són entitats externes a l' empresa i estan vinculades a la Seguretat Social.

Recursos