Cursos

Two people talk

Com et podem ajudar?

Realitza el qüestionari d'autoavalaució i diagnòsi dissenyat per facilitar la detecció i identificació de les teves necessitats preventives. Un cop finalitzat, n'obtindràs:

Una avaluació integral de l'estat de la teva situació inicial en matèria de seguretat i salut laboral.
Detecció i identificació de les teves necessitats preventives concretes.
Accés a accions i recursos dissenyats per millorar la situació preventiva (recursos formatius, accés a professionals, assistència tècnica preventiva, material preventiu, etc.).

Àrees de suport

&

QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

Recursos i assessorament per millorar la gestió i qualitat de la prevenció

&

SINISTRALITAT LABORAL

Implementació de mesures i accions per reduir la sinistralitat laboral

&

MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL

Vetllem per una millora contínua de les condicions de treball

&

CULTURA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

Mesures per interioritzar la cultura preventiva

&

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ

Formació tècnica especialitzada en matèria preventiva

&

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Eines per la promoció de la salut en l'entorn laboral

&

ESPAI PERSONES AUTÒNOMES

Vetllem per a la seguretat i la salut de les persones autònomes.

&

ACCÉS A PERSONAL EXPERT

Accés a personal expert en PRL y Benestar laboral

Com millora el Benestar Laboral a la teva empresa?

La salut laboral repercuteix en tots els aspectes de la teva empresa, però principalment:

Incrementes la productivitat.
Prevens Riscos Laborals.
Millor ambient de treball.
Major sentit de pertinença dels treballadors.
Millora la retenció i captació de talent.
images